JSE didvided payment calendar

2016 Settlement cycle en dividend payment calendar

Please note that as from 11 July 2016, the JSE will be shortening the settlement cycle for equity transactions, affecting the dividend payment dates of investors receiving monthly dividends from Ecsponent. The shorter settlement cycle will also change the existing dividend payment calendars indicating on which dates payments will take place. The new settlement cycle…

JSE didvided payment calendar

2016 Betalingsiklus en dividendkalender

Die JSE se betalingsiklus van aandeletransaksies word vanaf 11 Julie 2016 verkort. Beleggers word daardeur geraak omdat dit die maandelikse dividendbetaaldatums affekteer. Daarom sal die oorskakeling na ‘n korter betalingsiklus die bestaande dividendkalender, wat aandui op watter datum beleggers hul dividende ontvang, wysig. Die nuwe betalingsiklus sal verander van die T+5 siklus na ‘n korter T+3…