Sukses word gewoonlik gemeet aan jou netto batewaarde en of jy die afgelope jare geldelik ryker of armer geword het.

Is jy meer werd as verlede jaar? Het jou netto batewaarde, oftewel die verskil tussen jou bates en laste, meer as inflasie gestyg en jou op dié manier meer welvarend gemaak?

Om jou netto batewaarde te bepaal, moet jy jou skuld van jou bates aftrek. Sodoende kry jy ‘n ware prentjie van jou nettowaarde.

Moenie jou salaris outomaties as deel van jou bates inreken nie. Dit is beter om die markwaarde van bates, soos eiendom, te gebruik as om jou bates in te sluit. ‘n Salaris raak net ‘n bate as jy ‘n deel van jou inkomste belê met die oog op finansiële groei.

Bou jou bates op oor tyd en stel ‘n finansiële plan en doelwitte op wat jy teen ‘n spesifieke tydperk wil bereik. Verbind jou tot ‘n begroting en volg noukeurig waarheen jou geld gaan op ‘n maandelikse basis. Monitor gereeld hoe jou beleggings vaar.

Moet nooit bó jou vermoë lewe nie en weet dat niks jou netto batewaarde meer sal knou as ‘n luukse huis of -motor wat jy nie kan bekostig nie.

Beleggers met ‘n hoë netto batewaarde weet dat ‘n groot verband of hoë paaiemente op voertuie, waarvan die waarde daal, hul netto batewaarde kan knou. Van die suksesvolste beleggers, soos Warren Buffet, handhaaf hul lewensstyl, maar woon byvoorbeeld, dekades lank in ‘n beskeie huis en bestuur ‘n middelklas motor.

‘n Ontoepaslike hoë lewensstyl om ander te imponeer, is soos om ‘n huis te bou sonder ‘n fondasie. Die een of ander tyd gaan dit intuimel. As jy dit nie werklik kan bekostig nie, sal jy in ernstige skuld beland en die rente daarop sal jou seer-sekerlik verarm. Daarteenoor sal jy floreer as jy verseker dat jou geld vir jóú werk en nie vir finansiële instansies nie.

Mense wat welaf word, spekuleer selde en hou by beleggings met bewese groei. Dit is nie nodig om ‘n groot salaris of inkomste te verdien nie. Jan Alleman, met ‘n gewone salaris, kan welaf word deur pro-aktief te wees en strategies by sy plan te hou om bates te bou.

Gebruik daardie bonus of die terugbetaling van Jan Taks om jou skuld af te betaal. Moenie in die slaggat trap om jou pensioen te trek en te gebruik wanneer jy van werkgewer verander nie.

Behalwe geld, is daar twee ander maatstawwe wat ook getel kan word om jou waarde in ‘n breër konteks te bepaal.

Die een maatstaf is hoeveel waarde ander aan jou heg, en in watter mate hulle dit doen. Hoe hoog ag mense jou? Waardeer jou werkgewer jou insette en in watter mate kan jy onmisbaar vir die betrokke maatskappy wees?

Die ander maatstaf handel oor jou inherente waarde. Jy is jou eie kosbaarste bate en dit is belangrik om jouself ewe doeltreffend as jou finansies te bestuur.

‘N BROKKIE ADVIES

Gebruik daardie bonus of belasting terugbetaling om jou skuld af te betaal. Moenie in die gat trap om jou pensiongeld te onttrek en te spandeer wanneer jy van werkgewer verander nie.

Tyd is belangriker in jou lewe as geld opsig self. Jou waarde kan nie alleen aan jou bankbalans gemeet word nie. Dit gaan oor die gehalte van jou lewe en hier is jou eiewaarde die bepalende faktor.

Jou waarde is meer as die grootte van jou vriendekring, die grootte van jou huis, die motor waarin jy ry en die hoeveelheid volgelinge wat jy op Facebook het.

Jy bepaal jou eie waarde. Indien jy toelaat dat dit van buite bepaal word, kan jy dit nie beheer nie. Dan word jy ‘n slagoffer van ander se goedkeuring. Iemand met ‘n goeie selfbeeld sal nie toelaat dat ander mense se mening of kritiek dikteer wat finansieël goed of sleg vir hom of haar is nie.

Die dag wanneer jy weet wat jy regtig werd is, sal jy jou eie potensiaal ten volle kan ontgin en uitleef. Jy sal ook in staat wees om ander te help om dieselfde pad na selfontdekking

te volg.

Niemand sal stry dat jy geld nodig het om jou doelwitte te bereik nie, maar geld moet slegs ‘n MIDDEL tot jou doel wees. Sodra dit jou einddoel word, kan jy verval in ‘n sinnelose gejaag na welvaart waar jy inboet op lewensgehalte, soos om tyd met jou familie en vriende deur te bring, sport te beoefen, jou lewe te verryk deur te lees, musiek te luister en jouself ten volle uit te leef.

Jou lewe kan inderdaad nie in rand en sent gemeet word nie. Jou werklike waarde lê in hoeveel jy as mens werd is, selfs al sou jy al jou geld verloor.

Dit mag jou verras om te ontdek jou lewe is meer as ‘n sikspens werd.

Watter produk pas jou die beste?

Leef jy net vir vandag, of spaar jy reeds vir jou kinders se opvoeding en jou aftrede? Indien jy nou reeds spaar vir aftrede, belê jy jou swaar verdiende geld in die regte finansiële produkte?

Dit is ‘n tameletjie vir baie mense, want daar is nie ‘n eenvoudige antwoord hierop nie. Wat geskik is vir een, pas nie noodwendig die omstandighede van ‘n ander nie. Finansiële produkte verskil, en boonop is die mark vol advertensies, advies, verkoopsagente en finansiële adviseurs wat elkeen hul eie produkte voorstaan. Watter produk pas die beste by jou situasie, en hoe weet jy waar om dit in die kookpot van finansiële produkte te vind?

Finansiële produkte is instrumente wat jou help om te spaar, te belê, jou geliefdes te beskerm ten tye van nood, jou rekeninge te betaal indien jy siek of ongeskik word om te werk, en om vir jou ‘n inkomste te gee teen die tyd wat jy aftree. Dié produkte is noodsaaklik om finansieël onafhanklik te wees, maar jy moet dit voortdurend monitor, omdat die produk wat jou vandag pas, nie noodwendig in ‘n volgende lewensfase jou beste opsie sal wees nie.

Ons vergelyk winkelprodukte en motors en kry verskeie kwotasies voor ‘n besluit geneem word. Wanneer dit by finansiële produkte kom, is daar huiwering om dit te doen ten spyte daarvan dat die regte keuse miljoene rande se verskil in jou lewe kan maak.

Beskerm jouself en jou familie deur jou huiswerk deeglik te doen, al kos dit jou extra tyd en frustrasie. Dit is die moeite werd, want dit kan verseker dat jy eendag versorg en onafhanklik sal wees.

Die groot vyf produkte wat ons almal in ons lewe moet hê, is: ‘n noodfonds; mediese fonds en gapingsdekking; lewensversekering; aftreevoorsiening en inkomstebeskerming.

Eers wanneer jy dié vyf produkte in plek het, kan jy begin belê en dan moet daardie beleggingsprodukte by jou behoeftes, doelwitte en natuurlik by jou begroting inpas. Dan kort jy kundige professionele leiding om die regte finansiële produkte te kies. Jy kan dit regstreeks by ‘n oproepsentrum koop waar die leiding beperk sal wees of by verteenwoordigers van finansiële maatskappye wat slegs hul eie produkte sal aanbied. ‘n Alternatief is om ‘n onafhanklike finansiële adviseur/beplanner te nader wat ‘n reeks produkte aan jou sal bied.

Laasgenoemde sal jou tyd en moeite bespaar, want jy kry ‘n blik op ‘n wye reeks produkte by een persoon en hoef nie die produkmaatskappye individueel te kontak nie. Jy moet die keuse maak tussen ‘n finansiële adviseur wat ‘n spesifieke behoefte op ‘n spesifieke tyd gaan aanspreek, en ‘n finansiële beplanner wat ‘n volledige finansiële plan vir jou sal optrek.

Die beplanner sal ‘n skriftelike behoefte- en risiko-ontleding van jou en jou omstandighede maak en dan doelwitte en produkte vir die onderskeie fases in jou lewe aan jou voorstel. ‘n Goeie beplanner is goud werd en kan dalk net bepaal of jy eendag sal sukkel of gemaklik kan aftree.

Moet egter nie al die voorstelle van die finansiële beplanner blindelings aanvaar nie. Vra die regte vrae. Is die voordele haalbaar en is daar gemoedsrus dat dit wel sal realiseer? Wat is die kostes verbonde, en hoe verander dit oor tyd, en is daar verskuilde kostes? Hoe lank is die termyn en kan jy bekostig om oor ‘n lang tydperk te belê? Kan jy voor die einde van die termyn onttrek? Is daar goeie dienslewering, gereelde state en nuusbriewe?

Speel oop kaarte met jou beplanner en vra dat die “ander kant” van die produk ook uitgespel word. Die standaarde in die bedryf verskil en daar is aktuarisse en advokate van produkverskaffers wat elke jaar aanpassings maak in, onder meer, lewensprodukte. Maak dus seker dat jy weet wanneer die aard van jou dekking dalk gewysig kan word.

Ecsponent Wealth gaan in 2020 elke maand oor ‘n spesifieke finansiële produk in sy Produk Nuusbrief skryf, waar die samestelling en eienskappe van die produk volledig uiteengesit sal word.

In Februarie word daar, byvoorbeeld, gefokus op uittree-annuïteite waar nie net die voordele nie maar ook die slaggate uitgelig sal word. Die verwarrende verskil tussen ‘n lewensannuïteit en ‘n lewende annuïteit word opgeklaar en hoe ‘n uitree-annuïteit ‘n belangrike rol in ‘n deurdagte beleggingsplan kan vorm.

In Maart word verskeie inkomsteprodukte met mekaar vergelyk. Daar word, byvoorbeeld, gekyk na die opsie om ‘n belegging via voorkeuraandele te maak, waar dividendterughoudingsbelasting afgetrek word. Dit word opgeweeg teen ‘n belegging in effekte waar rente belastingvry uitbetaal word en die belegger self vir die belasting aanspreeklik is.

Later in die jaar word gekyk na gestruktureerde produkte wat ‘n uitkeerpolis en ‘n annuïteit kombineer, maandelikse inkomste betaal en wat nie jou jaarlikse inkomstebelastingvrystelling verminder nie.

Kontak gerus een van Ecsponent Wealth se finansiële of welvaartbeplanners wat nie net ‘n risiko- en behoefte-ontleding gratis vir jou sal doen nie, maar verskeie produkte van Ecsponent en ander geskikte produkverskaffers aan jou sal voorstel.

Ons kontaknommer is 087 808 0100.