Dit is die ideale tyd om jou finansiële posisie te hersien en te bepaal wat jy in die komende jaar wil bereik.

‘n Gedetailleerde finansiele plan vir 2020 is een van die belangrikste wapens om by jou tuig in te sluit. Vir die plan om effektief te wees, moet dit natuurlik inpas by jou begroting en moet dit saamgestel word om die langtermyndoelstellings wat jy vir jou en jou gesin daar gestel het vir jou aftrede, te bereik.

Om jou te help om welvaart in 2020 te skep, het ons die samestelling van ‘n finansiële plan, wat jou sal help om ‘n welvarende toekoms te bou, tot ses stappe vereenvoudig.

Stap 1 – Bepaal jou waarde

Berei voor vir 2020 deur eers jou ware finansiële posisie te bepaal. Maak ‘n lys van al jou bates insluitend jou huis, ander eiendom en beleggings.

Onthou leningsrekeninge aan jou verskuldig, is ook ‘n bate. Maak dan ook ‘n lys van al jou laste, soos jou huislening, kredietkaartsaldo’s en ander skulde. Dit is ‘n baie goeie idee om verwagte verpligtinge soos beduidende instandhoudingsuitgawes vir jou huis of die aankoop van ‘n nuwe voertuig by te voeg. Op dié manier maak jy voorsiening omdat jy uit die staanspoor daarvoor beplan. Hersien nou jou begroting en uitgawes vir 2019, om te bepaal waar jy in die afgelope jaar onbeplande uitgawes gehad het of in watter areas jy minder spandeer het as wat jy beplan het.

Stap 2 – Vermeerder jou inkomste

Bestee tyd om jou huidige inkomste te bestudeer. Dit gebeur selde dat mens rykdom uit ‘n gewone salaris kan skep en daarom oorweeg al hoe meer mense ‘n ekstra werk, bo en behalwe hul voltydse beroep. Behalwe dat jy so ekstra geld kan inbring, is hierdie bykomende werksgeleenthede ook soms passieprojekte wat jou die vryheid gee om jouself kreatief uit te druk. Die stokperdjie wat oor naweke floreer, kan dalk selfs jou gewone salaris oorskry en soms tot jou belangrikste bron van inkomste groei.

Dit sal egter langer werksure verg, daarom moet jy ‘n bewustelike besluit neem rakende jou doelwitte. Die addisionele werk kan in die vorm van oortyd by jou primêre werkgewer wees, of die ekstra inkomste kan gegenereer word deur vir iemand anders te werk. Jy kan selfs jou eie klein onderneming begin. Die ekstra inkomste kan dalk sorg vir ‘n huisie-by-die-see, of die neseier wat jy op jou oudag benodig.

In Hermanus is daar juis ‘n huis met die naam “Oortyd”, want dit is met oortydgeld betaal!

Die ideaal is om passiewe inkomstebronne te skep waar jy gereelde inkomste ontvang sonder om baie tyd daaraan te spandeer en ander mense vir jou te laat werk.

Dit is ook die ideale geleentheid om jou vaardighede as entrepreneur te ontwikkel. Dink aan iets oorspronkliks deur ‘n gaping in die mark te identifiseer waar jy ‘n produk of diens kan lewer wat nie tans beskikbaar is nie, en op die manier vir jou ‘n addisionele inkomste kan genereer. Moet nooit ophou om addisionele sakegeleenthede te ondersoek wat jy deeltyds kan begin nie.

Stap 3 – Spandeer minder en hou by jou begroting

Gewapen met jou 2019-begroting as bloudruk en ‘n lys van verwagte inkomste van verskillende bronne, asook alle uitgawes, kan jy ‘n begroting vir 2020 begin ontwikkel.

Bestudeer jou inkomste en maandelikse uitgawes, soos bydraes tot jou mediesefonds en aftreefonds, skoolfondsuitgawes, versekeringspremies, lone en salarisse, vervoerkostes, voedsel, munisipale rekeninge, huur- of verbandterugbetalings en enige ander bedrae wat elke maand van jou rekening afgetrek word. Jy kan ‘n jaarlikse perspektief op jou finansies bekom deur enige verhogings wat gedurende die jaar toegepas kan word, in ag te neem. Dit is beter om ‘n jaarlikse benadering te neem in plaas van ‘n maand-tot-maand-benadering, dit jou sal help om meer effektief te beplan. (Vir daardie maande wanneer alles – van verjaardae, tot voertuigdienste en skooltoere – terselfdertyd gebeur).

Wanneer jy die uitgawekolom van jou begroting in heroorweging neem, moet jy onthou dat, hoewel dit goed is om te soek na maniere om te bespaar, jy realisties moet wees. Belangrike uitgawes soos premies ten opsigte van lewensdekking, inkomstebeskerming en gevreesde siekte- of ongeskiktheidsdekking moet nooit oorgeslaan word nie. Hierdie dekking is belangrik om jou teen verpligte skuld en risiko te beskerm.

Dit is belangrik om by jou begroting te hou nadat jy dit opgestel het. Suksesvolle welvaartsbestuurders sal altyd aanbeveel dat jy spandeer wat oor is nadat jy gespaar het, in plaas daarvan dat jy spaar wat oorbly nadat jy spandeer het.

Stap 4 – Spaar en belê

Normaalweg sal jou gewone salaris ‘n maksimum van 30% tot jou welvaartskepping bydra. Die res moet spruit uit jou vermoë om minder te spandeer, sodat jy meer geld het om winsgewend te belê vir saamgestelde groei oor ‘n termyn.

Die geheim is om te spaar en te belê, nie om te spaar en te spandeer nie. Dikwels spaar mens vir ‘n spesifieke doel, soos ‘n luukse motor, maar dit is bloot uitgestelde verbruik.

Maak gebruik van saamgestelde groei en hefboomfinansiering. Dit maak meer sin om jou geld te spaar en voorsiening te maak vir daardie droom motor, as om rente terug te betaal deur ‘n finansieringsooreenkoms. Daar is talle opsies in die mark wat jou spesifieke behoeftes ten opsigte van opbrengste en risikoprofiel aanspreek. Bly op hoogte van ekonomiese en politieke verwikkelinge en let op na nuwe beleggingsgeleenthede in die mark.

Probeer om aanvanklik net die bydraes tot jou aftree- of beleggingsfonds vir die volgende drie maande, en daarna vir ses maande, te verhoog. Droom groot, maar begin jou plan in die kleine met gereelde aksies wat ekonomies uitvoerbaar is. As jy vasbyt sal jy die vrugte (rande) pluk.

Doen navorsing en gebruik die belastingvoordele, wat aan alle belastingbetalers beskikbaar is, om jou belastinglas te verminder en sodoende jou opbrengste te verhoog.

Stap 5 – Ontvang reëele opbrengste

Maak seker dat jou beleggings ‘n goeie opbrengste verdien en wees bereid om berekende risiko’s te neem wat jou kapitaal nie in gevaar sal stel nie. Jy kan maklik verarm deur té versigtig te wees!

Alle beleggings moet voldoende blootstelling aan groeibates (aandele) hê om beter as inflasie te presteer. Aandele oortref al vir dekades die groei van ander bateklasse, maar word beskou as ‘n hoër risiko as byvoorbeeld vaste-inkomste-instrumente. Kies ‘n gepaste batekombinasie wat groei sal genereer en ‘n gebalanseerde totale risikoprofiel handhaaf. In die industrie verwys ons na ‘n gediversifiseerde portefeulje.

Toets jou bateklasse teenoor jou risikoprofiel en sodra jy gemaklik is, fokus op die hoeveelheid fondse wat jy kan dophou. Die toenemende politieke retoriek en verdeeldheid wat hoofopskrifte haal, het die potensiaal om beleggers senuagtig en negatief te maak. Onthou egter dat politiek nie die marges van markte bepaal nie en jy is nie in beheer van die groter prentjie nie. Dit is baie belangrik dat jy die onderliggende bates en motivering vir groei en risiko verstaan om ‘n opbrengs uit jou belegging te verdien. Koop die regte kombinasie van groei-en inkomstebates, want op die manier koop jy jouself ryk. Saamgestelde groei is ‘n groot welvaartskepper en kan tot jou voordeel werk. Tyd in die mark is baie beter as om die mark se tydsberekening te probeer uitoorlê.

Stap 6 – Bly op koers

Monitor jou beleggings gereeld. Evalueer portefeulje vordering en meet fondsprestasie. Maak aanpassings indien enige fonds nie aan jou verwagting voldoen nie. Soek voortdurend oplossings en beter alternatiewe waar jou geld beter opbrengste kan verdien.

Handhaaf ‘n toekomsblik op jou finansies en visualiseer jou doelwitte voortdurend. Dit is wat jy finansieel wil hê en gaan bereik. Daar is ‘n begin en einde waar jy beloon word vir jou gedissiplineerde besluite.

Daar sal tye wees wanneer jy voorbereid moet wees op finansiële terugslae. Beskou dit as ‘n tydelike oponthoud op jou pad na sukses en leer daaruit. Die terugslae as sodanig, is nie bepalend tot jou sukses nie. Dit is jou reaksie op die terugslag, wat jou uiteindelike sukses bepaal.

Finansiële sukses kom na elkeen wat pro-aktief werk daaraan. Breek dus die ys en begin om jou eie welvaart in 2020 en daarna, te skep!