n Uittree-Annuïteit (UA) is ‘n spaarvoertuig met unieke eienskappe wat jou van ‘n gereelde inkomste by aftrede sal voorsien.

 

Dit is ‘n private pensioenplan om vir aftrede te spaar en is baie mense se grootste of selfs enigste belegging en bate.

 

Op 1 Maart tree nuwe regulasies in werking wat UA-lede verder sal beskerm as hulle by aftrede gekonfronteer word met die keuse tussen ‘n lewende annuïteit en ‘n lewens/gewaarborgde annuïteit. Die nuwe regulasies behels ‘n verstek-opsie wat pensioenfondse verplig om ‘n besluit te neem vir lede wat dit nie self doen nie. In so ‘n geval moet die fonds bepaal of die lid ‘n lewende of lewens/gewaarborgde annuïteit moet kry.

 

‘n “Lewende” annuïteit is waar die lid self besluit hoeveel maandeliks onttrek word en waar belê word. As jy doodgaan dan gaan die oorblywende fondse na jou begunstigdes. Daarteenoor, behels ‘n gewaarborgde annuïteit ‘n vaste maandelikse inkomste wat nie aan markwisseling blootgestel is nie. Met hierdie opsie kry jou begunstigdes meestal niks as jy te sterwe kom nie. Enige oorblywende fondse word aan die versekeraars oorgedra.

 

Daar word vertrou dat meer mense dan ‘n gewaarborgde annuïteit sal uitneem, hoewel ‘n laer maandelikse ontrekkingskoers van sowat 5% per jaar geld. Dis in teenstelling met ‘n lewende annuïteit waar ‘n lid tot 17,5% per jaar kan onttrek. Laasgenoemde lei dikwels daartoe dat pensioenarisse te veel geld vinnig bestee en dat hul pensioen opdroog.

 

Daar is geen twyfel dat ‘n UA vir moontlik 90% van mense die mees doeltreffende manier is om vir hul aftrede te spaar.

 

Terwyl die keuse tussen die twee opsies krities by aftrede is, is die besuit om in ‘n UA te belê, net so belangrik en moet dit eerder vroeër as later geneem word.

 

‘n Belegging in ‘n UA kan help dat jy onafhanklik aftree en dieselfde lewenspeil as voor aftrede kan handhaaf.

 

Wat maak ‘n UA so aantreklik?

Belastingaftrekking

Die bydraes tot ‘n UA is belasting-aftrekbaar. Jy kan tot 27,5% (met ‘n maksimum van R350 000 per jaar) van jou jaarlikse bruto inkomste aftrek as dit vir pensioenbetalings soos ‘n UA gebruik word. Bruto inkomste strek wyd en sluit alle inkomste in soos kommissie, bonusse, oortydgeld, verlofgeld en selfs ‘n deel van jou motortoelaag.

 

Toekomstige aftrekking

As jy meer as die 27.5% of R350 000 in ‘n gegewe jaar in ‘n aftreefonds/UA belê het, kan jy dit in die jare wat volg, aftrek.

 

Jan Taks betaal vir jou

As jou belastingkoers bv. 30% is, dan betaal jy effektief 70c vir elke R1 se belegging omdat 30c terugbetaal word deur die SARS wanneer jy jou belastingopgawes indien. Dit kos jou dus net R70 vir elke R100 wat jy spaar.

 

Groei en ‘n derde is belastingvry

As jy aftree, is ‘n makimum van R500 000 van jou een derde kontantonttrekking belastingvry. Die groei, dividend en rente van die fondse in die UA word ook nie in jou hande belas nie. Alle beleggingsgroei is belastingvry wat beteken jy behoort hoër groei in ‘n UA te kry as in ‘n effektetrust.

 

Volle bedrag kan onttrek word

Lede wat R247 500 of minder in hul aftreefonds het, kan tydens aftrede die volle bedrag in kontant neem, sonder enige belastingverpligting solank jy nie voorheen ‘n onttreking gemaak het nie.

 

Gedissiplineerde spaar

Jy kan eers toegang tot jou geld kry wanneer jy 55 jaar oud is. Dit voorkom dat vroegtydige onttrekkings jou aftreevoorsiening in gedrang bring. Op dié manier verdien jy saamgestelde groei oor ‘n lang tydperk en kan jy jou nie voor die tyd vergryp nie.

 

Beskerm teen kredieteure

Skuldeisers kan nie beslag lê op jou UA en annuïteit nie en ’n UA kan ook nie as sekuriteit vir ‘n lening of ander skuld gebruik word nie. As ‘n persoon nie sy skuldverpligtinge kan nakom nie, of insolvent verklaar word, mag al sy bates behalwe sy aftreegeld en sekere langtermynpolisse deur die krediteure opgeëis word. Dit is veral belangrik vir mense wat hul eie besigheid bedryf waar die risiko bestaan dat dit bankrot kan speel.

 

Val buite boedel

‘n UA, gewaarborgde en lewende annuïteit val buite jou boedel en ‘n lewende annuïteit kan tydens dood regstreeks aan begunstigdes uitbetaal word. Geen boedelbelasting is dus betaalbaar nie.

 

Oordraagbaar en modern

Daar kan vandag maklik van een versekeraar/produkverskaffer na ‘n ander geskuif word en die modernisering van aftreefondse maak dit moontlik om ‘n UA by jou persoonlike behoefte-situasie aan te pas.

 

Goeie verslagdoening

Die verslagdoeningsproses van nuwe generasie-annuïteite is baie doeltreffend met gedetailleerde prestasie en transaksiestate wat gewoonlik elke kwartaal aan ‘n belegger gestuur word. In Ecsponent se geval word state maandeliks uitgestuur. Die belegger kan dus die fondswaarde en prestasie moniteer.

 

Bly egter weg van ‘n UA wat:

 

Gekoppel is aan ‘n doodsdekking, want dit is, in teenstelling met ‘n lewenspolis, belasbaar. Pasop vir UA in ‘n polis, want daar is gewoonlik baie koste/kommissies.

 

Onthou ook:  Bly weg as jy kontant benodig en nie ‘n noodfonds het nie.

 

Laai Nuusbrief af in PDF