Annuity better protected

A Retirement Annuity (RA) is a savings vehicle with unique features that will provide you with a regular income upon your retirement.   It is a private pension plan to save for retirement and is the biggest or the only investment for many people.   On March 1, new regulations will come into effect to…

Annuïteite beter beskerm

n Uittree-Annuïteit (UA) is ‘n spaarvoertuig met unieke eienskappe wat jou van ‘n gereelde inkomste by aftrede sal voorsien.   Dit is ‘n private pensioenplan om vir aftrede te spaar en is baie mense se grootste of selfs enigste belegging en bate.   Op 1 Maart tree nuwe regulasies in werking wat UA-lede verder sal…

Updates to the Group’s board committees

Ecsponent’s board is ultimately responsible for the Group’s performance and affairs, which includes protecting and enhancing the Group’s wealth and resources, timely and transparent reporting, and always acting in the best interest of the Group and its stakeholders.   The Group’s committees all meet independently but report directly to the Board and decisions taken by…

Verandering aan die Groep se direksie

Ecsponent se direksie is finaal aanspreeklik vir die Groep se besluite en prestasie. Dit sluit in die beskerming en uitbreiding van sy welvaart en hulpbronne. Net so ook tydige en deursigtige verslagdoening en dat daar altyd in die beste belang van die Groep en sy belanghebbendes opgetree sal word.   Ons komitees vergader almal onafhanklik,…

Ons groen energie belegging ondersteun plaaslike ontwikkeling

In 2018 het ons planne aangekondig om in hernieubare energieprojekte suid van die Sahara te belê.   Een van hierdie aandelebeleggings was om steun aan Invest Solar Africa Limited, ‘n Botswana-gebaseerde hernieubare energiebelegger en onafhanklike kragprodusent (IPP), te verskaf.  Hierdie Pan-Afrika-maatskappy beoog om deur middel van ‘n aanvanklike openbare aanbod (AOA) op die waagkapitaalmark van…

Ecsponent in the media

Sensible way of getting behind SMEs Niche financial services firm is enabling entrepreneurs in a manner that traditional banks can’t – or won’t – and actively contributing to SA’s economic goals. www.moneyweb.co.za/in-depth/ecsponent-group/sensible-way-of-getting-behind-smes/   How Ecsponent is embracing the Fourth Industrial Revolution The Group takes direct, minority equity stakes in high-growth segments, favouring enterprises in niche…

Ecsponent in die media

Sinvolle manier om KMO’s te ondersteun Nis finansiële dienste maatskappy ondersteun entrepreneurs wat nie hulp kan kry by tradisionele banke nie. Op dié manier word aktief tot die ekonomiese doelwitte van Suid-Afrika bygedra. www.moneyweb.co.za/in-depth/ecsponent-group/sensible-way-of-getting-behind-smes/   Ecsponent se betrokkenheid by die Vierde Nywerheidsrevolusie Die Groep neem direkte, minderheids-aandelebelange in hoëgroei-segmente. Dit bevoordeel ondernemings in nis-sektore wat…