Skrywers van wetenskapfiksie het die vermoë om soms baie duidelik oor die toekoms te visualiseer. Mark Twain het byvoorbeeld reeds die internet in 1898 voorspel. Hy het geskryf oor ‘n sogenaamde telektroskoop – eintlik ‘n soort oproepverbindingstelsel – wat mense toelaat om by ‘n wêreldwye netwerk via hul telefone in te skakel en inligting van oor die wêreld te sien en te hoor.

 

Wat is kunsmatige intelligensie?

Kunsmatige intelligensie (KI) is die teorie en ontwikkeling van rekenaarstelsels wat take kan verrig wat normaalweg menslike intelligensie vereis, soos visuele persepsie, spraakherkenning, besluitneming en vertaling.

 

KI bestaan gewoonlik uit sagteware algoritmes, masjienleer en neurale netwerke wat gedragspatrone kan leer, situasies kan ontleed en voorspel wat in die toekoms sal gebeur.

 

Volgens navorsing kan die jaarlikse ekonomiese groeikoers in 2035 verdubbel as die aard van werk begin verander en ‘n nuwe verhouding tussen mense en intelligente masjiene ontstaan.

 

Dit sal produktiwiteit met tot 40% verhoog en KI-tegnologie sal mense in staat stel om hul tyd beter te gebruik, innoverend op te tree en roetinetake aan masjiene of robotte oor te laat.

 

Waar word dit benut?

KI word oor ‘n wye reeks velde benut, wat strek van mediese diagnose, elektroniese handel, beleggingsbestuur, afstandswaarneming, asook in finansies, gesondheidsorg, onderwys, vervoer en die media.

 

Ecsponent gebruik dit

Vir Ecsponent is een van die belowendste aspekte van KI die geleentheid om meer mense by die finansiële wêreld te betrek en sodoende ook hul bydrae tot ekonomiese groei en ontwikkeling moontlik te maak.

 

Tans het sowat 1,7 miljard mense in die wêreld geen toegang tot finansiële produkte of dienste nie — volgens die Global Findex-databasis van 2017.

 

Die ontwikkeling van KI gaan dit verander deur die gaping tussen die bank- en nie-bank kliënte te benut en finansiële insluiting te verbeter. In Afrika het die meeste mense selfone en mobiele beursies. Dit beteken geleenthede vir KI soos kredietverskaffing, portefeuljebestuur en, onder meer, onderskrywing.

 

Krediet is ‘n katalisator vir groei

Een van die paradokse in ons finansiële stelsel is dat krediet net verleen kan word as ‘n aansoeker ‘n bewese kredietgeskiedenis kan toon. In Afrika is kontant koning en dit bring mee dat baie transaksies nooit aangeteken word nie en dat die kredietprofiel van ‘n persoon dikwels geen inhoud het nie. Boonop moet ‘n bank- en salarisstaat by ‘n kredietaansoek ingesluit word. Daarsonder kan krediet nie toegestaan word nie. Dit lei tot finansiële uitsluiting.

 

MyBucks SA, ‘n Frankfort genoteerde fintech maatskappy waarvan Ecsponent ‘n wesenlike belang besit, gebruik KI baie suksesvol met kredietverlening. Volgens MyBucks se hooftegnologiebeampte word nie-tradisionele databronne, soos inligting op iemand se selfoon, gebruik om krediettoekennings te bepaal.

 

Duisende “eienskappe” wat ‘n individu se finansiële gedrag bepaal, kan uit sy selfoondata onttrek word. Hierdie “onverwante eienskappe” kan egter saamgevoeg word om ‘n kredietbepaling te maak op grond van die persoon se vorige leningsgedrag. Dit sluit in alledaagse transaksies soos wanneer en hoe mobiele data gekoop word, wat jou rekening se balans op die vyfde van elke maand is en hoe gereeld jy brandstof ingooi.

 

Ontsluit plattelandse potensiaal

Hierdie toegang tot “irrelevante data” stel fintech maatskappye in staat om die kredietpotensiaal van uitgeslote gemeenskappe, soos in die platteland, te ontsluit. Dit bied ‘n helpende hand aan banklose mense om ekonomiese geleenthede te benut en sodoende tot groei in agtergeblewe gebiede by te dra.

 

 

Oorsprong van KI

“Kunsmatige intelligensie” mag futuristies klink, maar die term is reeds in 1956 geskep. Daar is selfs verwysing na intelligente masjiene in die Griekse mitologie. Ontwikkeling in KI-tegnologie het die afgelope paar jaar momentum gekry en synde tegnologie is dit vol jargon. Hier is ‘n paar sleutelterme:

 

  1. Kunsmatige intelligensie

Intelligente gedrag wat algemeen met mense geassosieer word, maar deur masjiene uitgevoer en toegepas word.

 

  1. Masjienleer

Dit is ‘n vlak van kunsmatige intelligensie wat statistiese tegnieke gebruik om rekenaarstelsels die vermoë te gee om van data te leer, sonder dat dit doelbewus so geprogrammeer is.

 

  1. Natuurlike taalverwerking

Dit is ‘n rekenaar se poging om skriftelike of gesproke taal te interpreteer.

 

  1. Robotiese proses outomatisering

‘n Tipe KI wat opleidingsprogrammatuur leer  om algoritmes na te boots om te bepaal hoe ‘n werknemer ‘n spesifieke taak sal voltooi.

 

  1. Turing-toets

Die Turing toets, ontwikkel deur Alan Turing in 1950, is ‘n toets van ‘n masjien se vermoë om intelligent en net soos ‘n mens op te tree, sonder dat daar bepaal kan word dit is ‘n masjien.