Die Suid Afrikaanse Inkomste Diens (SAID) se Belastingseisoen 2017 skop af op 1 Julie. Dit beteken alle belastingbetalers moet opgawes indien vir inkomste verdien tussen 1 Maart 2016 en 28 Februarie 2017. Belastingopgawes is geen pret nie, so ons het ‘n samevatting opgestel van wat jy ten opsigte van jou beleggings aan SAID moet verskaf:

Ecsponent se Voorkeuraandeelhouers: Klasse A en C

Indien jy in Ecsponent se Klas A of Klas C belê het en dus ‘n maandelikse inkomste uit jou belegging verdien, sal jy ‘n opsomming van dividende betaal ontvang. Dit sal die waarde en die aard van inkomste weergee wat jy hieruit verdien het.

As ‘n belegger in voorkeuraandele, is die maandelikse paaiemente wat jy ontvang dividendbetalings, wat onderhewig is aan ‘n dividendweerhoudingsbelasting van 20%. Dit beteken die 20% is reeds namens jou oorbetaal aan SAID en die bewys daarvan is op jou opsomming van dividende betaal.

Wanneer jy jou belastingvorm invul, moet jy verklaar hoeveel geld jy in dividende van Suid-Afrikaanse maatskappye ontvang het. Jy doen dit onder die afdeling van “Bedrae bestempel as nie-belasbaar” waaronder jy die hofie “Vrygestelde plaaslike en buitelandse dividende” sal vind. Jy hoef nie die waarde in te sluit van die dividendweerhoudingsbelasting wat namens jou betaal is nie.

Ecsponent se Voorkeuraandeelhouers: Klas B

Indien jy in Klas B belê het, dus in kapitaalgroei oor ‘n termyn van vyf jaar en jy ontvang nie ‘n gereelde dividend betaling van ons nie, sal jy nie jaarliks ‘n opsomming van dividende betaal ontvang nie.

Afhangende van jou persoonlike omstandighede, kan jy aanspreeklik gehou word vir kapitaalwinsbelasting in die belastingjaar wanneer hierdie belegging tot ‘n einde kom. Tot daardie dag hoef jy nooit iets van die belegging in jou opgawe te meld nie.

Algemene wenke om jou Belastingseisoen 2017 makliker te maak

  • Die Belastingseisoen loop tot einde November, behalwe vir voorlopige belastingbetalers wat via eFiling hul opgawes indien. Hulle het grasie tot Januarie 2018.
  • Maak seker jy het die regte ondersteunende dokumente in plek vir bevestigingsdoeleindes. Jy hoef dit slegs te verskaf indien SAID jou versoek om dit te doen en die dokumente hoef nie saam met jou oorspronklike belastingopgawe ingedien te word nie.
  • Gebruik slegs die werklike waardes soos dit op jou ondersteunende dokumente verskyn en voltooi vorms eerlik en korrek en sorg dat dit betyds is.
  • Hou jou inligting weg van kansvatters en onthou SAID sal jou nooit:
    • per pos, e-pos, telefoon of SMS vra om jou bankbesonderhede of ander persoonlike inligting te verskaf nie
    • enige skakels te stuur na ander webtuistes nie, selfs ook nie dié van banke nie.

Vir meer inligting oor vanjaar se Belastingseisoen, besoek die SAID se webtuiste. Vir enige inligting omtrent jou belegging by Ecsponent, of indien jy ‘n afskrif van jou opsomming van dividende betaal sertifikaat benodig, tree asseblief met ons in verbinding.