Die Suid Afrikaanse Inkomste Diens (SAID) se Belastingseisoen 2016 skop af op 1 Julie. Dit beteken alle belastingbetalers moet opgawes indien vir inkomste verdien tussen 1 Maart 2015 en 29 Februarie 2016. Dis niemand se idee van pret nie, maar om te sorg dat jy die beste daarvan afkom, kan jy kyk na ons samevatting van wat jy ten opsigte van jou beleggings aan SAID moet verskaf:

Ecsponent se Voorkeuraandeelhouers: Klasse A en C

Indien jy Ecsponent se Klas A of Klas C belê het en dus ‘n maandelikse inkomste uit jou belegging verdien, sal jy ‘n IT3B sertifikaat van ons ontvang. Dit sal die waarde en die aard van inkomste weergee wat jy hieruit verdien het.

As ‘n belegger in voorkeuraandele, is die maandelikse paaiemente wat jy ontvang dividendbetalings, wat onderhewig is aan ‘n dividendweerhoudingsbelasting van 15%. Dit beteken die 15% is reeds namens jou betaal en die bewys daarvan is op jou IT3B sertifikaat.

Wanneer jy jou belastingvorm invul, moet jy verklaar hoeveel geld jy in dividende van Suid-Afrikaanse maatskappye ontvang het. Jy doen dit onder die afdeling van “Bedrae bestempel as nie-belasbaar” waaronder jy die hofie “Vrygestelde plaaslike en buitelandse dividende” sal vind. Jy hoef nie die waarde in te sluit van die dividendweerhoudingsbelasting wat namens jou betaal is nie.

Ecsponent se Voorkeuraandeelhouers: Klas B

Indien jy in Klas B belê het, dus in kapitaalgroei oor ‘n termyn van vyf jaar en jy ontvang nie ‘n gereelde betaling van ons nie, sal jy nie jaarliks ‘n IT3B ontvang nie. In hierdie geval kry jy ‘n IT3C sertifikaat maar eers wanneer jou belegging ná vyf jaar tot ‘n einde kom.

Die IT3C sertifikaat reflekteer kapitaalwins of die groei wat jy op jou belegging ontvang. Afhangende van jou persoonlike omstandighede, kan jy aanspreeklik gehou word vir kapitaalwinsbelasting in die belastingjaar wanneer hierdie belegging tot ‘n einde kom. Tot daardie dag hoef jy nooit iets van die belegging in jou opgawe te meld nie.

Algemene wenke om Belastingseisoen 2016 makliker te maak

  • Die Belastingseisoen loop tot einde November, behalwe vir voorlopige belastingbetalers wat via eFiling hul opgawes indien. Hulle het grasie tot Januarie 2017.
  • Maak seker jy het die regte ondersteunende dokumente in plek vir bevestigingsdoeleindes. Jy hoef dit slegs te verskaf indien SAID jou versoek om dit te doen en die dokumente hoef nie saam met jou oorspronklike belastingopgawe ingedien te word nie.
  • Gebruik slegs die werklike waardes soos dit op jou ondersteunende dokumente verskyn en voltooi vorms eerlik en korrek en sorg dat dit betyds is.
  • Hou jou inligting weg van kansvatters en onthou SAID sal jou nooit:
    • per pos, e-pos, telefoon of SMS vra om jou bankbesonderhede of ander persoonlike inligting te verskaf nie
    • enige skakels stuur na ander webtuistes nie, selfs ook nie dié van banke nie.

Vir meer inligting oor vanjaar se Belastingseisoen, besoek die SAID se webtuiste. Vir enige inligting omtrent jou belegging by Ecsponent, of indien jy ‘n afskrif van jou IT3B sertifikaat benodig, tree asseblief met ons in verbinding.