Om dienslewering en kommunikasie met ons aandeelhouers te verbeter, het Ecsponent Computershare Investor Services (“Computershare”) aangestel as oordragsekretaris vanaf 1 Februarie 2016.

 

As oordragsekretaris bied Computershare ‘n reeks dienste aan Ecsponent, wat onder meer die wetlike rekordhouding van Ecsponent se aandele insluit, sowel as dividendbetalings aan aandeelhouers namens die maatskappy.

 

Computershare het ‘n gevestigde rekord as oordragsekretaris, nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal. Computershare is in 1978 gestig en is sedert 1994 op die Australiese Aandelebeurs genoteer. Computershare het meer as 15,000 werknemers regoor die wêreld en verskaf dienste in meer as 20 lande aan meer as 16, 000 kliënte.

 

In hul poging om kommunikasie met aandeelhouers vol te hou en om doeltreffende en doelmatige dividendbetalings te verseker, het Computershare sommige aandeelhouers versoek om hul bankbesonderhede te bevestig.

  • Indien u ‘n kennisgewing ontvang het wat u bankbesonderhede bevestig en u tevrede is dat die inligting korrek aangeteken is, hoef u nie te reageer nie.
  • Indien u bankbesonderhede of ander persoonlike inligting verkeerd is, maak asseblief kontak met Computershare, deur gebruik te maak van enige van die kontak opsies hieronder. Alternatiewelik, of indien u verdere vrae het, kontak u Ecsponent verteenwoordiger vir leiding.

 

Kontak besonderhede vir Computershare is as volg:

Fisiese adres: Grond Vloer, Marshall Straat 70, Johannesburg, 2001

Postal address: Posbus 61051, Marshalltown, 2107

Telephone number: 0861 100 933 or 011 370 5000